Konsorcjum
W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku szpitalnictwa w Polsce postanowiliśmy stworzyć konsorcjum firm zajmujących się świadczeniem usług medycznych. Mamy wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu oddziałami oraz jednostkami szpitalnymi. Od lat blisko współpracujemy z samorządami oraz szpitalami samorządowymi.

Mając doświadczenia w outsourcingu usług medycznych oraz zrealizowanymi inwestycjami w szpitalach, postanowiliśmy przyczynić się do usprawnienia zarządzania nie tylko oddziałami szpitalnymi ale również całymi Szpitalami na terenie Polski południowej.

Oferujemy:
  • pomoc w nowoczesnym zarządzaniu oraz restrukturyzacji Szpitali,,
  • pomoc w przekształcaniu Szpitali,
  • outsourcing świadczeń medycznych w Szpitalach,
  • modernizację oddziałów jak i całych Szpitali,
  • fachową pomoc i doradztwo

Ostrowiec Św.
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Szymanowskiego 13

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

tel:+48 41 266 11 88
Sanok
Podkarpackie Centrum Interwencji Sercowo-Naczyniowych Sanok

ul. 800-lecia 26

38-500 Sanok

tel:+48 13 46 42 012
Oświęcim
Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim

tel.+48 33 844 84 21
 
G.V.M CARINT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy nr KRS 0000296683,
Kapitał zakładowy 4 130 000 PLN
Tel. +48 12 621 15 01
Tel. +48 12 621 15 02
Fax. +48 12 621 15 55
Copyright © 2011 GVMCarint All rights reserved.